Individuell terapi

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform där vi utforskar hur våra tankar påverkar vårt beteende och våra känslor. Genom att förstå sambandet mellan tankar, känslor och beteenden kan vi arbeta tillsammans för att skapa positiva förändringar i ditt liv.

Vi börjar med att identifiera dina tankar och känslor och hur de påverkar varandra. Jag hjälper dig att utmana negativa tankemönster och utveckla mer positiva och realistiska sätt att tänka. Genom att lära dig nya färdigheter och verktyg för att hantera svåra situationer och känslor, kan du gradvis öka din förmåga att hantera utmaningar på ett hälsosamt sätt.

Ibland utför vi beteendeexperiment för att testa och utmana dina tankemönster, och jag ger dig också hemuppgifter att utföra mellan sessionerna för att stärka dina nya färdigheter. Om du har fobier eller ångestproblem kan vi också inkludera gradvis exponering för att hjälpa dig att övervinna dina rädslor.

Målet med KBT är att du med tiden ska bli mer självständig och kunna använda de verktyg och färdigheter du lärt dig på egen hand för att hantera livets utmaningar. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa positiva förändringar och förbättra din mentala hälsa och välbefinnande.

Grundläggande inom KBT är att vi tror på möjligheten att ändra invanda mönster för att må bättre. I den moderna tolkningen av KBT, tredje vågens KBT, integrerar vi även metoder och förhållningssätt från österländska traditioner, såsom zenbuddhistisk meditationsteknik.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en terapiform där vi fokuserar på att hantera tankar och känslor på ett mer konstruktivt sätt.

Vi börjar med att utforska acceptansen av dina känslor, både de positiva och negativa. Istället för att kämpa emot dem lär du dig att omfamna dem som en naturlig del av livet och att inte försöka undertrycka dem.

Du får möjlighet att identifiera dina personliga värderingar och vad som är viktigt för dig i livet, oavsett om det handlar om relationer, hälsa, karriär eller annat. Detta ger dig en tydlig riktning att sträva mot.

Vi definierar också konkreta och meningsfulla mål som är kopplade till dina värderingar, vilket ger dig motivation och fokus för dina handlingar.

Genom att observera dina tankar som just tankar, och inte sanningar, skapar vi en distans till negativa tankemönster och hjälper dig att sluta fastna i dem.

Du lär dig att ta konkreta steg mot dina mål och värderingar, även när det innebär att du måste hantera obehagliga känslor eller svårigheter.

På så sätt stödjer ACT dig i att sluta kämpa mot negativa tankar och känslor och istället fokusera på att leva ett liv som är meningsfullt och i enlighet med dina värderingar.

ACT är en evidensbaserad terapiform som har visat sig vara effektiv för en mängd olika psykiska problem, inklusive ångest, depression, stress och relationsproblem.