Parterapi

Integrativ beteendeterapi för par, IBCT, är en terapiform som jag använder för att stödja par i att förbättra sin relation genom att fokusera på att förstå och ändra beteendemönster som kan orsaka konflikter och problem.

Vi börjar med att identifiera och förstå de kommunikations- och beteendemönster som leder till konflikter och missförstånd i er relation. Genom att se hur varje partners beteende påverkar den andres reaktioner kan vi arbeta tillsammans för att skapa förändring.

Ni lär er att bli medvetna om era egna känslor och reaktioner i olika situationer, inklusive hur tidigare erfarenheter kan påverka ert beteende i nuet.

Jag fokuserar också på att förbättra kommunikationen mellan er, genom att lära er att uttrycka era behov, känslor och önskemål på ett konstruktivt sätt och att lyssna aktivt på varandra.

En viktig del av IBCT är att både acceptera och förändra beteendemönster. Ni lär er att acceptera varandra som ni är samtidigt som ni arbetar tillsammans för att förändra beteenden som är skadliga för er relation.

Jag hjälper er också att utveckla färdigheter för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, för att undvika att konflikter eskalerar och istället hitta sätt att lösa dem.

IBCT syftar även till att hjälpa er att skapa en tryggare anknytning till varandra, genom att bygga förtroende och närhet i er relation.

Jag ger er också hemuppgifter att arbeta med mellan sessionerna, vilket kan inkludera övningar eller diskussioner som hjälper er att tillämpa de nya färdigheter ni lärt er.

Detta är en evidensbaserad terapiform som kan vara mycket effektiv för par som kämpar med relationssvårigheter. Genom att fokusera på att förstå och ändra beteendemönster och förbättra kommunikationen kan IBCT hjälpa er att bygga en starkare och mer tillfredsställande relation.