MARIA KRULL | KBT & ACT

Jag tar emot på Östermalm i Stockholm, såväl vardagar som helger. Det går även bra att boka digitala möten.

Intresserad men osäker – boka ett ”prova på”-samtal till reducerat pris.

Jag arbetar med evidensbaserade metoder såsom Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT).

Jag erbjuder program inom Mindfulness och Våga Tala. Fler intressanta och högaktuella program kommer inom kort.

Jag behandlar enligt 15-metoden för att förändra alkoholvanor (utan att behöva bli helnykter).

Om mig

Jag har en beteendevetenskaplig examen från Stockholms Universitet och en grundläggande examen i kognitiv psykoterapi från Centrum för Kognitiv Psykoterapi (CKPT) samt genomgått Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)-programmet på avancerad nivå vid Uppsala Universitet.

Därutöver har jag en kompetenshöjande utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Jag är basutbildad i psykiatri med fördjupning i tvångssyndrom (OCD), ångestsyndrom och depression.

Inom missbruksvård är jag diplomerad i metoden MAPS och arbetar med 15-metoden för att förändra alkoholvanor.

Jag är utbildad friskvårdsterapeut hos Sverigehälsan med tonvikt på samtalsterapi och mental träning/avslappning/mindfulness.

Om terapin

Terapi baserad på den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen är en form av psykoterapi som kombinerar två kraftfulla terapimetoder: kognitiv terapi och beteendeterapi.

Kognitiv och beteendeterapi är vanligtvis en kortvarig och fokuserad terapiform, ofta strukturerad i ett begränsat antal sessioner.

Terapin fokuserar på att förändra negativa tankar och beteendemönster för att förbättra ditt emotionella välbefinnande och din mentala hälsa.

Terapeuten och du arbetar tillsammans för att identifiera problemområden och utveckla verktyg för att hantera dem mer effektivt. Det är en praktisk och bevisbaserad terapiform som ofta ger snabba och varaktiga resultat.

Jag är ansluten till ePassi friskvård samt primärvården via Kognitiva Teamet.