VIKTMINSKNING

Tillsammans sätter vi upp en plan, anpassad för just dig.

Med KBT kan man lära sig att hantera beteendet genom att förstå underliggande orsaker och vad som aktiverar det.

Fokus är att finna orsaker till vad som leder till överätande eller sug och hur detta kan hanteras.

Vi inleder med tre sessioner för kartläggning och målbild.

Därefter sätter vi upp en realistisk plan som fokuserar både på kost och rörelse, helt anpassad efter dina förutsättningar och ambitioner.

Terapin är vanligen en korttidsterapi där längden varierar från 8-15 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 45 min.