VÅGA TALA – GRUPP

Hur mycket av din potential går förlorad på grund av att du lider av talängslan och därför undviker att uttrycka dig verbalt på möten, utbildningar, högtider eller i andra sociala och vardagliga sammanhang?

Att träna i gradvis exponering med hjälp av tekniker kring fokus och närvaro samt acceptans har visat sig väl fungerande för social ångest/fobi där ett undvikandebeteende (flykt) har utvecklats för att slippa ångest i situationer där man känner sig bedömd eller granskad. I detta forum ges tillfälle att kunna träna i verkliga situationer.

Du är välkommen att delta i gruppövningar efter minst tre sessioner individualterapi eller helgintensiv / veckointensiv


Upplägg – gruppövning:

Beroende på antal deltagare; en eller flera improviserade framträdanden om 1-3 minuter. 1-4 planerade framträdanden om 3, 5 eller 7 minuter som anmäls i förväg till mig (använd kontaktformuläret).

Tisdagar jämna veckor: 17.30 – 19.30

Kostnad: 250 kr/tillfälle


Gruppövningar lämpar sig enbart för dig som har uttalad talängslan / social fobi, dvs svår ångest och undvikandestrategier i dessa och liknande situationer.

Presentationsteknik ingår inte.