våga tala

gruppterapiHur mycket av din potential går förlorad på grund av att du lider av talängslan och därför undviker att uttrycka dig verbalt på möten, utbildningar, högtider eller i andra sociala och vardagliga sammanhang?

Att träna i gradvis exponering med hjälp av tekniker kring fokus och närvaro samt acceptans har visat sig väl fungerande för social ångest/fobi där ett undvikande beteende (flykt) har utvecklats för att slippa ångest i situationer där man känner sig bedömd eller granskad. I detta forum ges tillfälle att kunna träna i verkliga situationer.

Varva med fördel exponeringsträning i grupp med individualterapi.


Upplägg:

Beroende på antal deltagare; en eller flera improviserade framträdanden om 1-3 minuter. 1-4 planerade framträdanden om 3, 5 eller 7 minuter som anmäls i förväg till info@mariakrull.se

Kostnad: 100 kr/tillfälle. Gratis att vara åhörare och inte delta i övningar.