mindfulness

gruppterapiMindfulness är ett buddhistiskt begrepp som idag används inom psykoterapi för att komma till rätta med psykologisk problematik. Forskning visar att mindfulness kan leda till positiva förändringar i hjärnan.

Jon Kabat-Zinn har spelat en betydande roll i att introducera mindfulness i västvärlden och Marsha Linehan för användandet av mindfulness i dialektisk beteendeterapi (DBT).

Mindfulness handlar om hur vi kan träna upp vår förmåga att rikta vårt fokus mot det vi medvetet väljer att uppmärksamma.


Under denna kurs går vi igenom såväl teori som praktisk tillämpning och tränar på medveten närvaro och fokus.