PARTERAPI

Med hjälp av parterapi kan vi tillsammans vinna nya vägar när svårigheter i relationen upplevs övermäktiga. Vi hjälps åt att hitta lösningar så att relationen kan växa och fungera bättre.

Under terapin uppmärksammas och medvetandegörs samspelet, där vi inkluderar den ursprungliga kärleken och hur relationen har utvecklats.

Man talar ofta förbi varandra och därför ges var och en utrymme  att berätta hur den tänker och vill ha det. Det kan handla om att få relationen att fungera bättre och hitta tillbaka till varandra, eller kanske separera på ett så bra sätt som möjligt. Arbetssättet utgår från den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen.

Terapin är vanligen en korttidsterapi där längden varierar från 8-15 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 60 min.