OM MIG

MariaKrull-2Beteendevetare och kognitiv terapeut

Min specialitet är främst ångestsyndrom, så som fobier (social fobi, specifik fobi), paniksyndrom, GAD och tvångssyndrom (OCD).

Jag arbetar även med stress- och sömnproblematik.


Utbildning

Jag arbetar som kognitiv terapeut utifrån den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen.

Jag är beteendevetare och tog min grundläggande examen i psykoterapi år 2011. Jag har även en kompetenshöjande utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) samt basutbildning i psykiatri och fördjupningskurs i tvångssyndrom (OCD), ångestsyndrom och depression.

Jag är även utbildad friskvårdsterapeut med tonvikt på samtalsterapi och mental träning/avslappning/mindfulness. Inom missbruksvård är jag diplomerad i metoden MAPS.