OM MIG

MariaKrull-2Beteendevetare och kognitiv terapeut


Jag arbetar som kognitiv terapeut utifrån den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen.

Jag är beteendevetare med examen från Stockholms Universitet.

Min grundläggande examen i kognitiv psykoterapi från Centrum för Kognitiv Psykoterapi har jag sedan 2011. Därutöver har jag en kompetenshöjande utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) samt basutbildning i psykiatri och fördjupningskurs i tvångssyndrom (OCD), ångestsyndrom och depression genom Kognus.


Jag är även utbildad friskvårdsterapeut hos Sverigehälsan med tonvikt på samtalsterapi och mental träning/avslappning/mindfulness med fokus på kost och motion.


Inom missbruksvård är jag diplomerad i metoden MAPS.


Inom Dream Therapy har jag  studerat vid American Psychological Association (APA) för ”Behavioral Health Professionals”.