MISSBRUK

Tillsammans sätter vi upp en plan för just dig.

Oavsett missbruk där man överkonsumerar droger, sex, spel, mat eller annat så handlar det till stor del om att hantera ångest.

Med KBT kan man lära sig att hantera beteendet genom att förstå underliggande orsaker och vad som aktiverar det.

Vi inleder med tre sessioner för kartläggning och målbild.

Fokus är att finna orsaker till vad som leder till missbruk eller sug och hur detta kan hanteras.

Terapin är vanligen en korttidsterapi där längden varierar från 8-15 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 45 min.