MINDFULNESS

Mindfulness är ett buddhistiskt begrepp som idag används inom psykoterapi för att komma till rätta med psykologisk problematik. Forskning visar att mindfulness kan leda till positiva förändringar i hjärnan.

Jon Kabat-Zinn har spelat en betydande roll i att introducera mindfulness i västvärlden och Marsha Linehan för användandet av mindfulness i dialektisk beteendeterapi (DBT).

Mindfulness handlar om hur vi kan träna upp vår förmåga att rikta vårt fokus mot det vi medvetet väljer att uppmärksamma.


Upplägg:

Under denna helgkurs går vi igenom såväl teori som praktisk tillämpning och tränar på medveten närvaro och fokus.

Fredag: 17.00 – 20.00 samt lördag och söndag: 11.00 – 16.00. Lättare förtäring ingår.

Kostnad: 6.500 kr