INDIVIDUALTERAPI

Jag behandlar all form av psykologisk problematik, så som panikångest, social fobi, specifik fobi, depression, tvångssyndrom (OCD) och generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Arbetssättet utgår från den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen.

Terapin är vanligen en korttidsterapi där längden varierar från 8-15 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 45 min.