DRÖMTERAPI

Denna terapiform lämpar sig för personer som önskar:

  1. bli av med mardrömmar
  2. behandla olika former av fobier
  3. behandla olika former av dysfunktionella tanke- eller beteendemönster
  4. utforska sitt medvetande – existentialism

 

Att klardrömma innebär att veta om att man drömmer medan man drömmer.

 

Detta tillstånd kan ge kännedom om sig själv på ett djupare plan, där det inte finns några som helst fysiska begränsningar i tid och rum.

Insikten om att man drömmer ger en total frihet och samtidigt en trygghet i att företa sig precis vad man vill i drömstadiet. Det öppnar således upp för ett vitt spektrum av användningsområden, såväl terapeutiskt som personlighetsutvecklande.

I kombination med mindfulness – där man tränar på att ifrågasätta åsikter, värderingar och övertygelser för att istället fokusera på här och nu – kan man få både klarhet och insikt som leder till acceptans och förändring.

Man kan träna upp sin förmåga att uppnå detta medvetandetillstånd frekvent, medan man sover.

Terapin är vanligen en korttidsterapi där längden varierar från 8-15 gånger, men kan också vara längre vid behov. Varje session är 45 min.